Zawieszona firma bez sprawozdania finansowego

Dziennik Gazeta Prawna (2011-06-02), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

cze 6, 2011

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej od 2 czerwca przepisy umożliwią rezygnację ze sporządzania sprawozdania w czasie zawieszenia działalności gospodarczej. Decyzja ta nie wymaga udokumentowania.

Zmiany w ustawie o rachunkowości pozwalają nie sporządzać sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym działalność jednostki była zawieszona. Zwolnienie to będzie możliwe tylko wtedy, jeśli zawieszenie dotyczy pełnego roku obrotowego. Jednostki, które będą chciały skorzystać z tego przywileju w czasie zawieszenia, nie będą mogły dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 czerwca 2011 r.