Przyznanie renty rodzinnej w drodze wyjątku

Dziennik Gazeta Prawna (2011-06-01), autor: Leszek Jaworski , oprac.: GR

cze 6, 2011

Warunkiem przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku jest brak niezbędnych środków utrzymania – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Z treści art. 83 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS wynikają, trzy przesłanki warunkujące ubezpieczonemu, bądź też pozostałym po nim członkom rodziny przyznanie świadczenia w drodze wyjątku.

Po pierwsze szczególne okoliczności, po drugie brak możliwości podjęcia pracy z powodu całkowitej niezdolności do niej, po trzecie brak środków utrzymania.

Posiadane środki utrzymania należy ocenić na tle minimalnej emerytury. Porównanie dochodu na osobę w rodzinie z kwotą najniższej emerytury wyklucza możliwość uznania, iż brak jest niezbędnych środków utrzymania. W efekcie renta nie może być przyznana.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 czerwca 2011 r.