Dla kogo emerytura z urzędu

Rzeczpospolita (2011-06-06), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

cze 7, 2011

Osobie pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracy, która ukończyła powszechny wiek emerytalny, ZUS przyznaje z urzędu emeryturę i to nawet wtedy, gdy ma ona krótki staż ubezpieczenia – czytamy w Rzeczpospolitej.

ZUS ustala prawo do tej emerytury osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn) oraz podlegały (przynajmniej przez jeden dzień) ubezpieczeniu społecznemu (przed 1 stycznia 1999 r.) lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (po 31 grudnia 1998 r.). Aby uzyskać prawo do tej emerytury nie jest więc konieczne posiadanie odpowiednio długiego stażu ubezpieczeniowego.

Emerytura przyznawana jest z urzędu zamiast pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy. Oznacza to, że wraz z przyznaniem emerytury ubezpieczony traci prawo do renty.

ZUS nie może natomiast przyznać z urzędu emerytury osobom, które wprawdzie ukończyły powszechny wiek emerytalny, ale pobierają inną rentę z tytułu niezdolności do pracy niż wymieniona. W takiej sytuacji znajdują się np. osoby pobierające:

– rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługującą na podstawie ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych lub na podstawie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia wypadkowego obowiązujących przed wejściem w życie tej ustawy,

– rentę wypadkową z tytułu niezdolności do pracy przyznaną na podstawie ustawy z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków przy pracy powstałych w szczególnych okolicznościach.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 czerwca 2011 r.