Zapłacą odsetki, mimo że nie zalegali z podatkiem…

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

kwi 26, 2007


Zapłacą odsetki, mimo że nie zalegali z podatkiem

Rolnicy, którzy dostali zwrot nienależnie wpłaconych składek z ZUS, muszą nie tylko dopłacić podatek, ale jeszcze zapłacą fiskusowi odsetki za zwłoką – wynika z wyjaśnień, które Ministerstwo Finansów przysłało Rzeczpospolitej"

Tego prawdopodobnie mało który z rolników prowadzących własną firmę się spodziewał. Tym bardziej że jeszcze tydzień temu wydawało się, iż resort finansów idzie rolnikom na rękę. Przypomnijmy, że ministerstwo zgodziło się, aby w kwocie podatku decydującej o prawie do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie uwzględniać zwróconych przez ZUS składek za minione lata.

Chodzi o składki nienależnie zapłacone przez rolników za lata 2004 – 2006. ZUS musiał je oddać z powodu dwóch ubiegłorocznych wyroków Trybunału Konstytucyjnego (z 13 marca, sygn. P 8/05 i z 8 lipca, sygn. P 6/05).

Niestety, wpłacone za tamten okres składki do ZUS rolnicy odliczali od swojego przychodu (gdy były to składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) lub wprost od podatku (składki na ubezpieczenia zdrowotne). Teraz więc muszą je z powrotem doliczyć do przychodu i podatku. Groziło to tym, że u wielu z nich podatek za 2006 r. przekroczyłby 2643 zł. A to z kolei spowodowałoby, że wielu rolników straciłoby już od 1 lipca br. prawo do ubezpieczenia w KRUS.

Wydawało się więc, że decyzja Ministerstwa Finansów jest jak najbardziej po myśli rolników. Ponieważ jednak ubiegłotygodniowe pismo ministerstwa było zbyt ogólne, postanowiliśmy na prośbę czytelników drążyć temat.

Co muszą teraz zrobić rolnicy

Oto co – według pisma Ministerstwa Finansów – muszą zrobić rolnicy, którzy dostali zwrot składek z ZUS:

KROK PIERWSZY: złożyć w urzędzie skarbowym skorygowane deklaracje (zeznania) podatkowe za poprzednie okresy (lata 20041 2005 oraz – jeśli rozliczyli się już z podatku za ub.r. – także za 2006 r.) wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

KROK DRUGI: wpłacić kwotę podatku wynikającą z korekty wraz z odsetkami od zaległości podatkowych.

KROK TRZECI: rolnicy mogą się w szczególnie uzasadnionych przypadkach" zwrócić z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego.

Z pisma MF wynika, że jedyne, czego rolnicy unikną, to sankcje z kodeksu karnego skarbowego, czyli kary za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Z nowych wyjaśnień wynika, że rolnicy nie będą doliczać zwróconych im przez ZUS składek do swo-j ego przychodu i podatku za 2006 r. Nie ma więc zagrożenia, że nagłe wzrośnie im kwota podatku decydująca o prawie do ubezpieczenia w KRUS. To odpowiedź dla wszystkich tych czytelników, którzy z nie -pokój em pytali, skąd urząd skarbowy, wystawiając im zaświadczenie o wysokości podatku za 2006 r., będzie wiedział, ile podatku wynika z tytułu zwrotu składek z ZUS.

Zamiast doliczać zwrot składek do przychodu I podatku za 2006 r., rolnicy powinni skorygować deklaracje I zeznania podatkowe za te okresy, kiedy odliczali składki wpłacane do ZUS (czyli również za lata 2004 i 2005) – wynika z wyjaśnień MF.

Więcej Rzeczpospolita.