Więcej etatów w urzędach dla niepełnosprawnych

Rzeczpospolita (2011-06-07), autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

cze 8, 2011

Jak informuje Rzeczpospolita, posłowie rozpoczynają prace nad poprawionym projektem nowelizacji ustaw o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych i o pracownikach samorządowych, który może stworzyć nawet kilka tysięcy etatów dla niepełnosprawnych w administracji.

Chodzi im o to, by zwiększyć szanse takich osób podczas naboru na stanowiska w administracji publicznej i samorządowej. Dzięki temu te urzędy nie będą musiały płacić wysokich składek na PFRON.

Przed ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko dyrektor generalny urzędu sprawdzi, czy są przeciwwskazania do zatrudnienia na nim takich osób. Jeśli urząd nie wypełnia normy co najmniej 6 proc. niepełnosprawnych, to podczas rekrutacji obowiązkowo zostaną wprowadzone mechanizmy preferujące. Niepełnosprawni będą korzystali z pierwszeństwa w zatrudnieniu na wakującym stanowisku, jeśli tylko znajdą się w grupie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, którzy przeszli cały proces rekrutacji.

Aby zachęcić dyrektorów do jak najszybszego zatrudnienia niepełnosprawnych, nowe przepisy stanowią, że urzędy, które osiągną limit 6 proc. takich osób, będą mogły liczyć na ekstra pieniądze na wynagrodzenia dla wszystkich pracowników zatrudnionych w tej placówce.

Preferencje dla niepełnosprawnych kandydatów do pracy w administracji, choć dyskryminują pełnosprawnych, są prawnie dozwolone. Zgodnie z kodeksem pracy takie wyjątki od obowiązku równego traktowania kandydatów do pracy muszą mieć jednak cel zgodny z prawem. W tym wypadku jest nim promocja zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 czerwca 2011 r.