Odszkodowanie w związku z powodzią jest przychodem z działalności

Rzeczpospolita (2011-06-06), autor: Monika Pogroszewska , oprac.: GR

cze 8, 2011

Jak donosi Rzeczpospolita, jeden z posłów zwrócił uwagę, że nie każda pomoc przeznaczona dla poszkodowanych w wyniku ubiegłorocznej powodzi jest zwolniona z podatku. Organy podatkowe nakazują płacić daninę przedsiębiorcom, którzy otrzymali odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń majątkowych. Poseł pyta, czy rząd zamierza to zmienić.

W odpowiedzi Ministerstwo Finansów przypomniało, że kwestie te zostały uregulowane w ustawie z 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Zwolniono w niej z daniny wszelkiego rodzaju nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia otrzymane na usuwanie strat.

Odmienne regulacje dotyczą odszkodowań z tytułu ubezpieczeń majątkowych za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT odszkodowania stanowią przychód. Bez względu na to, czy strata została spowodowana powodzią czy innymi czynnikami. Analogiczne przepisy zawiera art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Zwolnienie z podatku odszkodowań za szkody wywołane powodzią byłoby niezasadne. Stawiałoby to w gorszej sytuacji podatników, którzy otrzymali odszkodowania za szkody wyrządzone innymi czynnikami niż powódź – czytamy w odpowiedzi resortu.

Przedsiębiorcy nie do końca podzielają stanowisko ministerstwa.
    

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 czerwca 2011 r.