Profil Zaufany ePUAP w rozliczeniach z ZUS

www.zus.pl (2011-06-08), autor: ZUS , oprac.: GR

cze 9, 2011

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 9 czerwca 2011 r. rozpoczyna bezpłatne potwierdzanie Profili Zaufanych ePUAP, służących do składania podpisów elektronicznych. Profil umożliwi firmom i obywatelom składanie wniosków przez Internet bez konieczności posiadania certyfikatu kwalifikowanego, niezbędnego do złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego. Profil zaufany będzie funkcjonował w środowisku elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP oraz Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Warunkiem korzystania z Profilu Zaufanego jest utworzenie konta na ePUAP. W tym celu należy odwiedzić stronę internetową www.epuap.gov.pl, na której MSWiA udostępnia odpowiednie usługi oraz instrukcje. Po utworzeniu konta trzeba wypełnić elektroniczny wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP, a następnie w ciągu 14 dni (zanim wygaśnie jego ważność) udać się do punktu potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP.

ZUS 9 czerwca 2011 r. uruchomi cztery punkty potwierdzające Profile Zaufane ePUAP: w oddziałach ZUS w Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie i I Oddziale ZUS w Warszawie. Później, w ciągu miesiąca, punkty takie zaczną działać we wszystkich 43 oddziałach Zakładu. Następne stopniowo tworzone będą w inspektoratach oraz wybranych biurach terenowych. Docelowo punktów potwierdzeń w ZUS może być ok. 300.

Potwierdzenie danych zapisanych na koncie ePUAP oraz znajdujących się w złożonym wniosku nastąpi na podstawie przedłożonego przez osobę wnioskującą dowodu osobistego lub paszportu. Jeżeli dane będą zgodne z dokumentem oraz rejestrem PESEL, a przedstawiony dokument ważny, po podpisaniu dwóch egzemplarzy wydrukowanego wniosku nastąpi potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP. Każdy obywatel może posiadać tylko jeden profil o trzyletnim okresie ważności.

W kontaktach z ZUS przy pomocy Profilu Zaufanego ePUAP będzie można również za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego ZUS (eup.zus.com.pl):

– złożyć wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek,

– złożyć wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek,

– złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego,

– złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek,

– złożyć wniosek o układ ratalny,

– złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek,

– złożyć wniosek o umorzenie należności z tytułu składek,

– a także zgłosić reklamację do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej.