Kiedy pracodawca może zakazać pracownikowi dodatkowej pracy

Dziennik Gazeta Prawna (2011-06-09), autor: Andrzej Marek , oprac.: GR

cze 9, 2011

Pracodawca chce, aby pracownik podpisał umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy. Ma się w niej znaleźć klauzula zabraniająca mu podejmowania jakiegokolwiek dodatkowego zatrudnienia. Pracodawca twierdzi, że chce, aby podwładny skoncentrował się jedynie na pracy w jego firmie, a dodatkowa praca miałaby negatywny wpływ na jego sumienność i staranność w pracy. Czy umowa takiej treści jest dopuszczalna? – pyta Dziennik Gazeta Prawna.

Jak odpowiada współpracujący z „DGP” Andrzej Marek, sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy, umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania zatrudnienia może go wprowadzać, ale tylko na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec pracodawcy.

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej musi być odniesiony do przedmiotu działalności pracodawcy. Umowa o zakazie nie może zawierać postanowień, które zobowiązywałyby pracownika do niepodejmowania dodatkowego zatrudnienia, które nie pokrywa się z przedmiotem działalności pracodawcy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 czerwca 2011 r.