Czy zatrudnionemu na pół etatu należy podwyższyć wynagrodzenie…

Gazeta Prawna , autor: Mariusz Ziaja , oprac.: GR

kwi 26, 2007

Czy zatrudnionemu na pół etatu należy podwyższyć wynagrodzenie

Jestem osobą niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Mam 50 lat. Od 1 września 2006 r. pracuję na umowie o pracę na czas określony (w administracji publicznej) na 1/2 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym 600 zł brutto (410 zł netto). Czy w związku ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2007 r, wynosi 936 zł brutto, moje wynagrodzenie powinno być podwyższone

Niestety, w opisanym przypadku z samego faktu podwyższenia od 1 stycznia 2007 r. minimalnego wynagrodzenia nie wynika obowiązek uzupełnienia przez pracodawcę wysokości wypłacanego wynagrodzenia, ponieważ jego wysokość spełnia ustawowe minimum.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości tzw. minimalnego wynagrodzenia ustalanego raz lub dwa razy w roku.

Od 1 stycznia 2007 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 936 zł, co radca prawny oznacza, że pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może zarabiać miesięcznie brutto mniej niż podana kwota. Wyjątkiem są pracownicy zatrudnieni po raz pierwszy w ich życiu – w okresie pierwszego roku ich pracy miesięczne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80 proc. wynagrodzenia minimalnego (czyli 748,80 zł brutto miesięcznie).

Jeżeli pracownik – tak jak w przypadku czytelnika -jest zatrudniony na część etatu, wówczas wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu' biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia (art. 8 ust. 1 ustawy). Inaczej mówiąc: pracownik zatrudniony na pół etatu powinien zarabiać miesięcznie co najmniej połowę kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli od 2007 roku – nie mniej niż 468 zł brutto).

Z treści pytania wynika, że wynagrodzenie czytelnika za pracę w wymiarze 1/2 etatu w chwili obecnej wynosi 600 zł brutto, a to oznacza, że jest wyższe od połowy wynagrodzenia minimalnego. Pracodawca nie musiał zatem uzupełniać takiego wynagrodzenia z samego faktu podwyższenia kwoty wynagrodzenia minimalnego. Musiałby to zrobić wtedy, gdyby w wyniku wzrostu wysokości wynagrodzenia minimalnego wynagrodzenie pracownika liczone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy spadłoby poniżej progu minimalnego.

Przy ustalaniu, czy wysokość wynagrodzenia spełnia ustawowe minimum, uwzględnia się wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia, za wyjątkiem m.in. kwoty nagrody jubileuszowej oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia może natomiast mieć wpływ na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, jeżeli w zakładzie pracy obowiązuje regulamin wynagradzania, który przy ustalaniu niektórych składników wynagrodzenia (np. dodatków) odwołuje się do wysokości wynagrodzenia minimalnego. Wówczas wzrost kwoty wynagrodzenia minimalnego będzie powodował konieczność odpowiedniego podwyższenia wysokości tych składników.

Więcej Gazeta Prawna.