Jakie zmiany w OFE

Rzeczpospolita (2011-06-14), autor: Katarzyna Ostrowska , oprac.: GR

cze 15, 2011

W Kancelarii Premiera pracuje zespół, który ma przygotować zmiany podnoszące efektywność działania funduszy emerytalnych. Zapowiadane były one w czasie ostatnich prac nad zmianami w systemie emerytalnym, które spowodowały obniżenie składki trafiającej do funduszy emerytalnych. Nie należy jednak oczekiwać, że zmiany w tym zakresie zostaną przeprowadzone jeszcze przez obecny rząd – czytamy w Rzeczpospolitej.

Przedstawiciele OFE przyznają, że zanim rząd zacznie podnosić efektywność II filara, najpierw powinien uregulować, w jaki sposób wypłacać świadczenia z kapitałowej części systemu.

Grzegorz Chłopek, wiceprezes PTE ING, uważa, że należy rozważyć dożywotnie emerytury wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeń życiowych lub programowane wypłaty z OFE. Oba rozwiązania są efektywne i tanie, bo nie trzeba tworzyć nowych podmiotów.

Jak dodaje Jarosław Kubiak, prezes Aegon PTE, w przypadku, kiedy aktywami osób, które przeszłyby na emeryturę, zarządzałyby wciąż OFE, efektywność całego systemu emerytalnego powinna wzrosnąć.

Po ustaleniu sposobu wypłaty świadczeń z kapitałowej części systemu, który musi być gotowy przed 2014 r., następnym krokiem powinny być dalsze zmiany w działalności OFE.

W ostatniej nowelizacji ustawy o OFE zawarto przepis o stopniowym zwiększaniu limitu zaangażowania funduszy w akcje. Miało to przede wszystkim złagodzić negatywny odbiór cięcia składki do OFE. Przyjęte rozwiązanie, choć ma charakter jednostkowy, a nie systemowy, pomoże w zwiększeniu efektywności OFE. Przy obniżonej składce niewiele więcej można zrobić, by istotnie zwiększyć przyszłe stopy zastąpienia.  

Przedstawiciele OFE oczekują na zwiększenie do co najmniej 5 proc. składki przekazywanej do funduszy po zapowiadanym w 2015 r. zrównoważeniu wyniku finansów publicznych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 czerwca 2011 r.