Co musisz zrobić, zanim zostaniesz VAT-owcem

Rzeczpospolita (2011-06-14), autor: Paweł Bębenek , oprac.: GR

cze 15, 2011

Jakich formalności powinien dopełnić przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą i od początku zamierza być czynnym podatnikiem? – pyta Rzeczpospolita.

Jak czytamy w dzienniku, przede wszystkim należy zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT. Gdy czynności podlegających opodatkowaniu są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwy miejscowo jest naczelnik odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub siedzibę podatnika. Zgłoszenie rejestracyjne trzeba złożyć, zanim zostanie wykonana pierwsza czynność opodatkowana.

Przedsiębiorca – w zależności od dokonanego przez siebie wyboru – może zostać rejestrowany jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony. Przy czym trzeba pamiętać, że podatnik zwolniony z podatku może, ale nie musi, rejestrować się w urzędzie skarbowym.

Jeśli zarejestrowana dla celów VAT firma zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy, wewnętrzwspólnotowego nabycia towarów lub ma zamiar nabywać lub świadczyć usługi wewnątrzwspólnotowe, powinna także zarejestrować się jako podatnik VAT-UE. To zgłoszenie rejestracyjne również jest składane na formularzu VAT-R. Jedynie podatnik zidentyfikowany dla celów takich transakcji ma prawo do zastosowania zerowej stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie.  

Zaprzestanie wykonywania działalności opodatkowanej też trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. W razie braku takiego zgłoszenia naczelnik urzędu skarbowego, biorąc pod uwagę nieskładanie deklaracji przez dłuższy okres, sam może powziąć decyzję o wykreśleniu podatnika z rejestru.

W zgłoszeniu rejestracyjnym podatnik określa też wybrany przez siebie sposób rozliczenia z fiskusem (metodą kasową czy na zasadach ogólnych, co miesiąc czy co kwartał).

Okres miesięczny jest podstawowym okresem, za który podatnicy są zobowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe. Deklarację VAT-7 składa się do 25 dnia następującego po kolejnym miesiącu.

Podatnicy VAT-UE mają obowiązek składania comiesięcznych informacji podsumowujących, w których zawierają zbiorcze informacje o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów, transakcjach trójstronnych oraz usługach świadczonych na rzecz podatników z innych państw członkowskich. Informacja podsumowująca zawiera dane o nabywcach i usługobiorcach i jest składana do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego. Tutaj, podobnie jak w przypadku deklaracji, również można wybrać metodę kwartalnego składania informacji. Obwarowane jest to jednak warunkami polegającymi na nie przekroczeniu w danym kwartale kwot transakcji określonych w art. 100 ust. A ustawy o VAT. Kwartalnego składania informacji podsumowujących nie mogą też wybrać podatnicy, którzy świadczą usługi wewnątrzwspólnotowe.   

Duzi podatnicy, którzy wybrali kwartalną metodę składania deklaracji, mogą z niej zrezygnować dopiero po upływie czterech kwartałów, po uprzednim zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia pierwszej deklaracji za okres miesięczny.  

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 czerwca 2011 r.