Konta analityczne pozwolą na przyporządkowanie kosztów i przychodów do realizowanych projektów

Rzeczpospolita (2011-06-16), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

cze 16, 2011

Spółka chce uniknąć księgowania kosztów jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5. W firmie usługowej jest realizowanych kilka kontraktów, a kierownik jednostki chce mieć przyporządkowane koszty i sprzedaż do tych kontraktów. Jak to rozwiązać z kontami zespołu 4 i 7? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Praktycznym rozwiązaniem stosowanym przez firmy jest zastosowanie odpowiedniej analityki do kont rodzajowych. Ekspert współpracujący z „DGP” wyjaśnia, że na tych kontach wskazuje się konkretne zlecenia (analogiczna analityka ma wówczas miejsce w przypadku ewidencji przychodów ze sprzedaży).

W analityce każdego konta zespołu 4 powinny pojawić się nazwy/kody realizowanych projektów, ale także odrębna pozycja do ewidencji kosztów o charakterze ogólnym, których nie da się przypisać projektom w sposób bezpośredni (np. koszty reklamy całej spółki, wynagrodzenie zarządu).

Ekspert podkreśla, że powyższy schemat pozwoli w spółkach usługowych na monitorowanie wyniku na projektach. Wadą będzie z pewnością nieuwzględnienie w rachunku zleceń kosztów pośrednich.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 czerwca 2011 r.