VAT: Sprawdzanie produktów spożywczych to nie opieka medyczna

Rzeczpospolita (2011-06-16), autor: Kontrad Piłat , oprac.: GR

cze 16, 2011

Za badania żywności, wody i stanowisk pracy stacja sanitarno-epidemiologiczna wystawia faktury z 23-proc. VAT – informuje Rzeczpospolita.

Tak wynika z interpretacji organów podatkowych. Przykładem jest odpowiedź Izby Skarbowej w Warszawie z 26 kwietnia 2011 (IPPP1-443-363/11-4/PR) na pytanie stacji sanitarno-epidemiologicznej wykonującej:

– badania żywności pod kątem jakości zdrowotnej,

– badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

– badania i pomiary na stanowiskach pracy (hałas, oświetlenie, zapylenie, chemiczne czynniki szkodliwe, mikroklimat),

– badania skuteczności sterylizacji w gabinetach medycznych.

Wszystkie te usługi zdaniem wnioskodawcy są zwolnione z VAT, ponieważ są związane z ochroną zdrowia.

Izba skarbowa jest jednak innego zdania. Według niej każde z tych świadczeń powinno być obciążone 23-proc. stawką. Przede wszystkim izba podkreśliła, że od 1 stycznia na prawo do zwolnienia nie wpływa już klasyfikacja statystyczna usług. Jednocześnie w opisanej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Zgodnie z nim zwalnia się z podatku usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej. O braku prawa do zwolnienia decyduje to, że usług świadczonych przez wnioskodawcę nie można traktować ani jako opiekę medyczną, ani jako profilaktykę.

Aby wykonywane czynności miały status opieki medycznej, muszą być bezpośrednio nakierowane na człowieka, a nie jego otoczenie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 czerwca 2011 r.