Młody niepełnosprawny może niewiele dorobić

Rzeczpospolita (2011-06-16), autor: Katarzyna Wójscik-Adamska , oprac.: GR

cze 17, 2011

Osoby, które utraciły zdolność do pracy przed 18. rokiem życia, dostają tylko 525 zł renty socjalnej, a jeżeli podejmą pracę, ich zarobki nie mogą przekroczyć 30 proc. średniej pensji, czyli niecałych 700 zł. W przeciwnym razie prawo do świadczeń zostanie im zawieszone. Limit zarobków rencistów socjalnych zniechęca do podejmowania zatrudnienia – czytamy w Rzeczpospolitej.

Niekorzystne dla rencistów socjalnych jest również to, że ich przychód jest rozliczany miesięcznie. W przypadku innych rent i emerytur przychód ten może być też rozliczany w skali roku.

Jak informuje „Rz”, posłowie PSL opracowali projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Ma uchylić przepis ustalający limity zarobków niepełnosprawnych. Zmiana przepisów może kosztować budżet nawet 11 mln zł. środki te miałyby zostać przeznaczone na aktywizację zawodową niepełnosprawnych i wpłynąć do PFRON.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 czerwca 2011 r.