Ustawa o kredycie konsumenckim

Rządowe Centrum Legislacji (2011-06-17), autor: AB , oprac.: GR

cze 19, 2011

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 126 z 17 czerwca 2011 r. pod poz. 715.

Pobierz tekst ustawy opublikowany w Dzienniku Ustaw »

Ustawa określa:

1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki;

2) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki oraz obowiązki konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki;

3) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz obowiązki w zakresie informacji zawartych w umowie o kredyt zabezpieczony hipoteką;

4) skutki uchybienia obowiązkom kredytodawcy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.