Renta rodzinna dla kontynuujących naukę przysługuje także w wakacje

Rzeczpospolita (2011-06-17), autor: Zofia Kołakowska , oprac.: GR

cze 19, 2011

Maturzysta ma prawo do renty rodzinnej także latem, choć naukę kończy w kwietniu. Musi jednak złożyć wniosek w ZUS – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak radzi dziennik, aby nie utracić prawa do świadczenia, zaraz po wakacjach, albo nawet gdy jeszcze trwają, uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni przedłożyć w ZUS wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem ze szkoły o kontynuowaniu nauki. Zasada ta dotyczy również osób, które ukończyły naukę w szkole ponadgimnazjalnęj i dostały się na studia.

Część uczelni wyższych wydaje jednak zaświadczenia o podjęciu nauki dopiero po zakończeniu wakacji akademickich, czyli w październiku. Nie oznacza to, że świeżo upieczony student nie dostanie renty rodzinnej we wrześniu. Wystarczy, że najpóźniej we wrześniu złoży w ZUS wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z własnym oświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Zaświadczenie o podjęciu nauki wydane przez uczelnię może donieść później.

Jeśli jednak student zgłosi się dopiero w październiku, to otrzyma rentę od października, a jeżeli w listopadzie – od listopada. Utraci więc prawo do świadczenia za wrzesień lub za wrzesień i październik.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 czerwca 2011 r.