Księgowanie przeceny towarów

Dziennik Gazeta Prawna (2011-06-20), autor: Anna Rymaszewska , oprac.: GR

cze 20, 2011

Spółka prowadzi handel hurtowy towarami chemii gospodarczej oraz odzieżą. Z uwagi na to, że część towarów wkrótce straci termin przydatności, a część kolekcji wyszła z mody, zostaną one przecenione. W jaki sposób zaksięgować przecenę? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z dziennikiem – na dzień bilansowy dokonuje się wyceny rzeczowych składników aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto.  Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

W hurtowniach ewidencja bilansowa towarów prowadzona jest najczęściej ilościowo-wartościowo w cenach ewidencyjnych zakupu. Obniżenie ceny sprzedaży może spowodować np., że będzie ona niższa od ceny zakupu (ewidencyjnej). W takiej sytuacji należy utworzyć odpis aktualizujący, zaliczany do pozostałych kosztów operacyjnych. Zalicza się do nich koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty związane z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 czerwca 2011 r.