Kiedy od umowy zlecenia i o dzieło nie trzeba płacić składek?…

Gazeta Prawna , autor: Monika Bugaj--Wojciechowska , oprac.: GR

kw. 26, 2007

Rośnie liczba osób zainteresowanych zawieraniem umów cywilnoprawnych. Podpisując takie umowy, można w określonych sytuacjach uniknąć obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obecnie bardzo często umowa zlecenia stanowi wyłączne źródło zarobkowania. Wiele osób podpisuje też takie umowy, aby dorobić do pensji z umowy o pracę. Są też i tacy, którzy pracują na podstawie kilku umów zlecenia. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w każdej z wymienionych sytuacji są inne. Przedstawione niżej regulacje dotyczą umów zawieranych po 13 stycznia 2000 r.

Tylko zlecenie

Gdy umowa zlecenia będzie stanowiła jedyne źródło zarobkowania (zakładamy, że zleceniobiorca nie jest uczniem ani studentem, bo ich dotyczą szczególne regulacje, które zostaną omówione niżej), zawierający ją będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz zdrowotnemu. Ubezpieczenie wypadkowe będzie obowiązkowe, jeśli umowa będzie wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę. Dla osób zatrudnionych na podstawie takiej umowy dobrowolne będzie tylko ubezpieczenie chorobowe. Aby być nim Objętym, trzeba złożyć w tej sprawie wniosek. ^Warto rozważyć podleganie temu ubezpieczeniu, gdyż opłacanie na nie składek jest warunkiem otrzymania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.

Z powyższego wynika, że gdy umowa zlecenia stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń, jest zarówno dla zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy drogą formą zatrudnienia.

Więcej Gazeta Prawna.