Jak zostać podatnikiem akcyzy

Rzeczpospolita (2011-06-17), autor: Paweł Bębenek , oprac.: GR

cze 20, 2011

Chcemy rozszerzyć działalność o produkcję i sprzedaż wyrobów akcyzowych. Jak wygląda rejestracja podatnika akcyzy? – pyta czytelni Rzeczpospolitej.

Jak czytamy w dzienniku, aby zostać zarejestrowanym jako podatnik akcyzy należy się uprzednio zarejestrować jako podatnik VAT. Zgłoszenia rejestracyjne na formularzu AKC-R składa się do odpowiedniego urzędu celnego przed wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu lub przed wykonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Właściwość urzędu określa się wg miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli są one podejmowane na terenie dwóch lub więcej organów podatkowych odpowiednim organem jest ten właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika.

Zgłoszenie rejestracyjne zawiera dane dotyczące prowadzonej działalności i składającej je firmy. Opłata wynosi 170 zł.

Jeżeli przedmiotem działalności jest obrót wyrobami akcyzowymi z wykorzystaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub obrót wyrobami zwolnionymi ze względu na przeznaczenie, oprócz obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego trzeba uzyskać zezwolenie nadające status zarejestrowanego lub niezarejestrowanego odbiorcy, zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, bądź zarejestrować się jako podmiot pośredniczący.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 czerwca 2011 r.