Co nowego

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

kwi 27, 2007

CO NOWEGO

* RELIGIA NIE BĘDZIE WLICZANA DO ŚREDNIEJ. Ocena z religii, etyki i innych dodatkowych przedmiotów edukacyjnych nie będzie wliczana do średniej wszystkich ocen. Ministerstwo Edukacji Narodowej planowało wprowadzenie takiego rozwiązania od roku szkolnego 2007-2008. MEN chce natomiast, aby już za dwa lata uczniowie mogli zdawać na maturze filozofię. – Rozwiązanie to zapoczątkuje proces powrotu filozofii jako przedmiotu nauczania w szkole – zapowiedział minister edukacji narodowej,

Roman Giertych. Więcej www.men.gov.pl

WYNAGRODZENIA LEKARZY REZYDENTÓW DO TRYBUNAŁU. Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy poinformował, że wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z konstytucją rozporządzenia ministra zdrowia z 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. nr 213, poz. 1779), w części dotyczącej ustalania wynagrodzenia lekarza rezydenta. Jak zauważają związkowcy, upoważnienie do wydania tego rozporządzenia oraz szczegółowe wytyczne dotyczące je-*go treści, zawarte w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie mówią nic o ustalaniu przez ministra wynagrodzenia dla rezydenta. więcej www.mp.pl

KOBIETY W KOPALNI. Sejmowe komisje pracy oraz spraw zagranicznych opowiedziały się przeciwko wypowiedzeniu przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, która zabrania zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią w kopalniach. Posłowie zwrócili uwagę, że zasada równości nie oznacza, że kobiety i mężczyźni mogą wykonywać taką samą fizyczną pracę w kopalni.