Emeryci pytają o przeliczenie świadczeń

Dziennik Gazeta Prawna (2011-06-21), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

cze 21, 2011

47 tys. emerytów łączących pracę zawodową z pobieraniem świadczenia po 18 miesiącach dodatkowej pracy będzie mogło zwrócić się do ZUS o ponowne ustalenie wysokości świadczenia – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Do końca września osoby zainteresowane otrzymywaniem emerytury w dotychczasowej wysokości muszą się zwolnić z pracy u dotychczasowego pracodawcy. Pracownicy mający trzymiesięczny okres wypowiedzenia stosunku pracy już teraz powinni podjąć decyzję, czy dalej pracują, czy też kończą swoją aktywność zawodową. I to właśnie ta grupa osób nadal ma największe wątpliwości co do zasad zawieszania emerytur.

Pracownicy ZUS podkreślają, że osoby, które już rozwiązały stosunek pracy, a nie powiadomiły o tym zakładu, powinny niezwłocznie złożyć świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy. Brak tych dokumentów spowoduje wstrzymanie wypłaty emerytury od 1 października 2011 r. Osoby, które zdecydują się na zawieszenie emerytury, będą mogły dalej pracować. Po 18 miesiącach zyskają możliwość przeliczenia emerytury. Umożliwia to przyjęta przez Sejm ustawa z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 czerwca 2011 r.