MF dostosowuje rozporządzenia do zmian ustawy

Rzeczpospolita (2011-06-21), autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

cze 21, 2011

Firmy wykonujące czynności opodatkowane VAT mające siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce jej prowadzenia w kraju UE nie będą musiały ustanawiać przedstawiciela podatkowego w kontaktach z polskim fiskusem. Tak postanowił minister finansów w przygotowanym rozporządzeniu określającym, w jakich przypadkach nie ma konieczności ustanawiania przedstawicielstwa podatkowego – informuje Rzeczpospolita.

Projekt ten wchodzi w skład pakietu pięciu rozporządzeń, które przekazane zostały do uzgodnień międzyresortowych. Oprócz niego ministerstwo chce zmienić także obowiązujące rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulacje dotyczące wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników VAT oraz przepisy w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.
Wszystkie mają wejść w życie 1 lipca 2011 r, tak jak najnowsza nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, do której rozporządzenia nawiązują.

Najważniejszą zmianą w noweli jest wprowadzenie do polskich przepisów o VAT pojęcia siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz stałego miejsca zamieszkania. A to z kolei wymaga zmian w przepisach wykonawczych. Dlatego w projektowanych przepisach MF zamierza np. zmienić wzór formularza związanego z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (tj. VAT-R).

Nowością będzie też rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, o podmioty świadczące na terytorium kraju wyłącznie usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób. Przepis, który na to zezwoli, wejdzie jednak w życie 1 stycznia 2012 r.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 czerwca 2011 r.