Ujęcie kosztu w CIT jak w księgach rachunkowych

Rzeczpospolita (2011-06-27), autor: maj , oprac.: GR

cze 27, 2011

Podatnik może rozpoznać koszty pośrednie dopiero w chwili ujęcia ich w księgach w takim charakterze.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 czerwca 2011 r.(II SA/Wa 2379/10). Rozpatrywał on skargę spółki deweloperskiej na interpretację podatkową izby skarbowej (sygn. IPPB5/423-96/10-3/DG).

Spółka pytała o zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z działalnością deweloperską. Wyliczyła 16 wydatków będących kosztami bezpośrednimi. Izba skarbowa, nie kwestionując możliwości zaliczenia ich do kosztów w ogóle, uznała, że: podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty administracyjne związane z budową, koszty ubezpieczenia oraz wydatki na ochronę konkretnej budowy są kosztami pośrednimi.

Kolejne pytanie dotyczyło kosztów innych niż związane bezpośrednio z przychodami. Ustawa o CIT przesądza, że dniem poniesienia takiego kosztu jest dzień jego ujęcia w księgach rachunkowych (zaksięgowania). Spółka uznała, że chodzi o jakiekolwiek ujęcie rachunkowe wydatku będącego kosztem w rozumieniu CIT. Bez znaczenia przy tym jest pozycja w księgach rachunkowych, pod jaką zaksięguje wydatek. Izba skarbowa przyjęła natomiast, że jedynie zaksięgowanie jako koszt rachunkowy umożliwia pomniejszenie przychodu.

Sąd uchylił interpretację ze względu na niejasne kryteria podziału na koszty bezpośrednie i pośrednie. Nie przesądził jednak o prawidłowości rozgraniczenia, podważając jedynie uzasadnienie. Przychylił się jednocześnie do stanowiska fiskusa w sprawie momentu poniesienia kosztów pośrednich.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 czerwca 2011 r.