ePUAP to także bezpłatny podpis elektroniczny dla firm

Rzeczpospolita (2011-06-27), autor: Michał Cyrankiewicz , oprac.: GR

cze 27, 2011

Jak czytamy w Rzeczpospolitej elektroniczna platforma usług administracji publicznej ruszyła 9 czerwca 2011 r. Oznacza to, że zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą zarejestrować się na tym portalu, wyrobić sobie lub osobom upoważnionym do reprezentacji profil zaufany i – po jego weryfikacji – załatwiać sprawy urzędowe przez Internet, bez konieczności osobistego stawiania się w urzędzie. Portal jest dostępny pod adresem www.epuap.gov.pl.

Aby załatwiać sprawy urzędowe przez Internet, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP. W tym celu należy założyć konto na www.epu-ap.gov.pl i wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego. Profil należy potwierdzić w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w dowolnie wybranym punkcie potwierdzenia. Po tym terminie wniosek traci bowiem ważność i procedurę trzeba powtórzyć Weryfikacja danych użytkownika odbywa się na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport). Profil zaufany zakładany jest w punktach potwierdzeń, czyli instytucjach upoważnionych przez MSWiA do potwierdzania tożsamości obywateli. Punktami potwierdzeń są: urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie, oddziały ZUS, a za granicą konsulaty.

Istnieje też druga metoda utworzenia profilu zaufanego. Mogą z niej skorzystać te podmioty, które dysponują bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym.
Osoby takie, wypełniając wniosek o założenie profilu zaufanego, mogą same potwierdzić swoje dane.
Profil zaufany, to nic innego jak bezpieczny podpis elektroniczny. Narzędzie techniczno-prawne umożliwiające potwierdzenie podpisu składanego przez użytkownika w kontakcie z administracją publiczną przez portal ePUAP.
O sprawach, które można załatwić za pomocą systemu ePUAP , decyduje konkretny urząd gminy czy powiatu.


 


Więcej w Rzeczpospolitej z 22 czerwca 2011 r.