Wypłata na podstawie ugody sądowej nie zawsze oskładkowana

Rzeczpospolita (2011-06-28), autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

cze 28, 2011

W przypadku należności pracowniczych dochodzonych na drodze sądowej znaczenie ma roszczenie, z jakim pracownik wystąpił do sądu – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jeżeli dotyczyło ono składnika wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek (np. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe), to od uzyskanej kwoty trzeba opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. I to zarówno w przypadku, gdy wynagrodzenie to będzie wypłacane na podstawie wyroku sądu, jak i zawartej pomiędzy stronami ugody (której przedmiotem będzie to roszczenie).

Składki powinny być rozliczone w dokumentach składanych do ZUS za miesiąc, w którym takie wynagrodzenie trafiło do rąk podwładnego. Gdy wypłata jest dokonana na rzecz byłego zatrudnionego, rozliczenia należnych składek płatnik powinien dokonać w raporcie ZUS RCA z kodem 30 00 xx.
Jeżeli natomiast pracownik wystąpił do pracodawcy z roszczeniem którego przedmiot nie podlega oskładkowaniu (np. odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy) i przed sądem została zawarta ugoda, to od takiej wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 czerwca 2011 r.