Czynności syndyka podlegają VAT

Rzeczpospolita (2011-06-28), autor: .mpo , oprac.: GR

cze 28, 2011

Czynności syndyka, który wykonuje powierzone mu funkcje w postępowaniu upadłościowym na podstawie postanowienia sądu upadłościowego, podlegają VAT – informuje Rzeczpospolita.

Ministerstwo Finansów uznało, że  czynności syndyka, który wykonuje powierzone mu funkcje w postępowaniu upadłościowym na podstawie postanowienia sądu upadłościowego, podlegają VAT. 

Jest to odpowiedź na pytanie posła, który uważał, że syndycy nie mogą być traktowani tak jak przedsiębiorcy i płacić VAT, gdyż wszelkie czynności w zakresie zarządu oraz rozporządzania mieniem upadłego wykonują pod nadzorem sądu upadłościowego i sędziego komisarza prowadzącego postępowanie upadłościowe.

Ministerstwo dając negatywną odpowiedź, powołało się m.in. na orzecznictwo. Resort przypomniał też, że kwestie związane ze statusem prawnym syndyków i czynności przez nich wykonywanych zostały już wyjaśnione w interpretacji ogólnej z 30 grudnia 2004 r. Wynika z niej, że czynności syndyka podlegają opodatkowaniu VAT.

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 czerwca 2011 r.