ZUS nie zmienia z urzędu rodzaju emerytury

Rzeczpospolita (2011-06-29), autor: Jadwiga Sztabińska , oprac.: GR

cze 29, 2011

Do 4 maja br. ZUS uważał, że osoby na wcześniejszej emeryturze, które jednocześnie pracują, będą musiały drugi raz zrezygnować z etatu, aby otrzymywać świadczenie po uzyskaniu powszechnego wieku emerytalnego. Teraz jest inaczej – donosi Rzeczpospolita.

Z
godnie z nową interpretacją prawną osoby, które rozwiązały stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do tzw. wcześniejszej emerytury, nie muszą tego robić ponownie, gdy starają się o świadczenie z racji osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni). W przypadku osób, które mają zawieszoną wypłatę emerytury powszechnej, z uwagi na kontynuowanie stosunku pracy zawartego przed jej uzyskaniem, jednak rozwiązały stosunek pracy zawarty przed przejściem na emeryturę wcześniejszą, ZUS podejmie wypłatę emerytury powszechnej z urzędu albo na wniosek samego świadczeniobiorcy.

Od 1 października 2011 r. ZUS nie zawiesi emerytury tym osobom, które co prawda kontynuują stosunek pracy nawiązany przed jej uzyskaniem, jednak przed nabyciem tej emerytury były uprawnione do emerytury wcześniejszej i rozwiązały stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do emerytury wcześniejszej.

Osoby które wciąż pobierają wcześniejsze emerytury mimo, że należą im się te na powszechnych zasadach, bo kontynuują zatrudnienie, mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o przyznanie emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

ZUS nie przyznaje z urzędu emerytury w powszechnym wieku emerytalnym w miejsce wcześniejszej emerytury. Zawsze odbywa się to na wniosek zainteresowanego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 czerwca 2011 r.