Urząd zapewni tłumacza języka migowego

Dziennik Gazeta Prawna (2011-06-29), autor: Michalina Topolewska , oprac.: GR

cze 29, 2011

Osoba niesłysząca lub jej bliski będą mogli otrzymać dofinansowanie z PFRON do nauki jednej z metod komunikacji migowej.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna do stałej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych skierowany został poselski projekt ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się. Przewiduje on, że osoba niesłysząca w kontaktach z instytucjami publicznymi, służbami ratowniczo-interwencyjnymi oraz zakładami opieki zdrowotnej będzie mogła korzystać z pomocy tzw. osoby przybranej. Będzie to ktoś wybrany przez osobę niesłysząca, np. członek jej rodziny.
Jeżeli taka osoba nie zostanie wybrana, instytucje publiczne będą musiały zapewnić dostęp do usług tłumacza języka migowego lub przeszkolonego pracownika.

Osoba niesłysząca będzie musiała zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na co najmniej 3 dni robocze wcześniej. W tym czasie instytucja publiczna powinna zwrócić się do wojewody, który będzie prowadził rejestr tłumaczy, o wyznaczenie odpowiedniej osoby. Koszt tej usługi będzie ponosiła instytucja.

Dodatkowo osoby niesłyszące, członkowie ich rodzin oraz tzw. osoby przybrane będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do nauki wybranej przez siebie formy komunikacji migowej. Będzie ona refundowana ze środków PFRON przekazywanych samorządom.
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2012 r., zaczną obowiązywać po 14 dniach od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 czerwca 2011 r.