Po burzliwych obradach PFRON uratowany do 2015 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2011-06-29), autor: Tomasz Przybyszewski , oprac.: GR

cze 29, 2011

PFRON do 2015 r. będzie najprawdopodobniej funkcjonował w obecnej formule. 54 posłów różnych partii, czyli wszyscy obecni na posiedzeniu połączonych sejmowych Komisji Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny, zgodnie zagłosowało 28 czerwca za przyjęciem w pierwszym czytaniu do dalszych prac Ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Uwagę od rzeczowej dyskusji odwróciły jednak słowa posła Marka Suskiego (PiS).

Zgodnie z przyjętą w pierwszym czytaniu nową ustawą, PFRON nie straci osobowości prawnej do 1 stycznia 2015 r. Uchwalona w 2009 r. Ustawa o finansach publicznych zakładała utratę osobowości prawnej PFRON, tak jak i innych funduszy celowych, już 1 stycznia 2012 r. Utrata osobowości prawnej oznaczałoby przekształcenie funduszu w rachunek bankowy, pozostający w dyspozycji ministra pracy i polityki społecznej.

Zdaniem Sławomira Piechoty (PO), posła sprawozdawcy nowej ustawy, przepisy Ustawy o finansach publicznych uniemożliwiają sprawne przekształcenie PFRON, przejęcie jego obowiązków przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz przejęcie pracowników oddziałów funduszu przez samorządy województw. Dodatkowo, realizacja przepisów Ustawy o finansach publicznych nie byłaby możliwa, jako że oddziały nie realizują zadań własnych, a jedynie czynności zlecone przez Zarząd PFRON. Marszałkowie województw przejęliby więc 300 pracowników, ale bez zadań, majątku i środków na finansowanie ich zatrudnienia.

Wszystko to groziłoby zakłóceniem ciągłości funkcjonowania funduszu, co odczuliby wszyscy korzystający z jego wsparcia. Dodatkowo, koszty związane z przekształcaniem PFRON zgodnie z wytycznymi Ustawy o finansach publicznych wyniosłyby ok. 66 mln zł. Wątpliwości budzi też likwidacja rady nadzorczej PFRON, czyli społecznego nadzoru nad jego działalnością i dysponowaniem jego pieniędzmi.

Dlaczego tylko do 2015 r.?

Posłowie opozycji w swoich wystąpieniach podkreślali, że generalnie są za pozostawieniem PFRON w obecnym kształcie, mają jednak szereg wątpliwości.
– W imię obrony interesów osób niepełnosprawnych, tego typu decyzji nie wolno podejmować na kolanie, bowiem tymczasowość PFRON źle służy osobom niepełnosprawnym i rozwiązywaniu problemów – mówiła poseł Anna Bańkowska (Lewica i Demokraci). – Uważam, że naprawdę trzeba dobrze przemyśleć w ogóle kwestię wprowadzania daty likwidacji PFRON. Powinien być to bezterminow system wspierania i rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych – dodała.

Czytaj cały artykuł