Szef z zagranicy odłoży na emeryturę

Rzeczpospolita (2011-06-30), autor: .kwa , oprac.: GR

cze 30, 2011

Zgodnie z projektem nowelizacji do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, składki na pracownicze programy emerytalne sfinansuje także zagraniczny pracodawca.

Jak donosi Rzeczpospolita zostanie m.in. wprowadzona definicja pracownika zagranicznego. Pojawi się w niej również przepis zobowiązujący pracodawcę zagranicznego do regularnego opłacania składek na pokrycie całości lub części czynników ryzyka o charakterze ubezpieczeniowym albo gwarancji wyników inwestycyjnych.

Konieczne jest również doprecyzowanie przepisu dotyczącego przedmiotu działalności funduszu. Będzie nim gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom tego funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Pracowniczy fundusz będzie mógł wybrać działający w Polsce zakład ubezpieczeń na życie, do którego będzie przekazywać składki. W tym celu będzie musiał podpisać z zakładem umowę.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 czerwca 2011 r.