Choroba przed 30 dniem ubezpieczenia nie zwalnia z rozliczeń

Rzeczpospolita (2011-06-30), autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

cze 30, 2011

Pracownik, zatrudniony od 1 maja, przedstawił zwolnienie lekarskie na okres od 26 maja do 2 czerwca. Jakie dokumenty należy za niego złożyć do ZUS, jeśli nie upłynęło jeszcze 30 dni ubezpieczenia chorobowego i będzie mu wypłacane wynagrodzenie tylko za część absencji chorobowej, tj. od 31 maja do 2 czerwca – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jeżeli nowo zatrudniony pracownik zachorował przed upływem 30 dni, wynagrodzenie chorobowe za okres od 26 do 30 maja nie będzie mu przysługiwało. Wówczas płatnik powinien za niego złożyć raport RSA i wykazać okres niezdolności do pracy i kod świadczenia/przerwy 151. Natomiast kwota należnego i wypłaconego wynagrodzenia chorobowego powinna zostać wykazana w raporcie ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 331 złożonym za miesiąc, w którym to wynagrodzenie chorobowe zostało wypłacone.

Pracodawca powinien wykazać w tym raporcie okres, za który wynagrodzenie przysługuje, oraz wypłaconą kwotę. Wynagrodzenie za czas choroby jest wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Stanowi natomiast podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Powinno więc zostać uwzględnione w raporcie ZUS RCA w podstawie składki zdrowotnej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 czerwca 2011 r.