Czy można zmienić formę składania Wn-U-G?

Dziennik Gazeta Prawna (2011-06-30), autor: Dziennik Gazeta Prawna , oprac.: GR

cze 30, 2011

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Od 2010 r. składam wnioski Wn-U-G w formie pisemnej, ale czas uzyskania refundacji jest dłuższy niż w przypadku przekazywania wniosku w formie elektronicznej. Czy obecnie mogę zmienić formę składania Wn-U-G – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości zmiany formy składania Wn-U-G ekspert DGP stwierdza, że taką możliwość stwarza art. 25c ust. 4 ustawy o rehabilitacji, zgodnie z którym wnioskodawca przekazuje wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w formie dokumentu elektronicznego lub w formie dokumentu pisemnego. Ustawodawca nie wskazał w żadnym przepisie na to, że wnioskodawca decyduje się raz na zawsze co do tej formy, ani że można ją wybrać tylko składając pierwszy wniosek.

Warto także wskazać, że np. w razie problemów technicznych występujących po stronie wnioskodawcy lub PFRON, które uniemożliwiają wnioskowanie o refundację w formie elektronicznej, należy składać dokumenty w formie pisemnej, ponieważ oczekiwanie na ustąpienie wspomnianych problemów może skutkować przekroczeniem terminu do złożenia wniosku i uniemożliwić przywrócenie tego terminu, skoro wnioskodawca mógł złożyć wniosek w innej formie, a nie skorzystał z tej możliwości. Zatem zmiana może dotyczyć zamiany formy pisemnej na elektroniczną i formy elektronicznej na pisemną.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 czerwca 2011 r.