Niepełnosprawny łatwiej zostanie urzędnikiem

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-04), autor: Artur Radwan , oprac.: GR

lip 4, 2011

Rząd i parlamentarzyści chcą dać dodatkowe uprawnienia osobom niepełnosprawnym szukającym zatrudnienia w administracji publicznej – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Obecnie urzędy, zamiast zatrudniać osoby niepełnosprawne, wolą płacić kary za to, że tego nie robią.
Wkrótce ma się to zmienić.

Jeśli w trakcie naboru do pracy w gminie, urzędzie skarbowym czy wojewódzkim zostanie wyłonionych pięciu najlepszych kandydatów, a wśród nich będzie osoba niepełnosprawna, to właśnie ona będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu. Taki automatyzm dotyczy tych urzędów, w których liczba pracowników niepełnosprawnych jest niższa niż 6 proc. ogółu zatrudnienia. Zmiany wejdą w życie jeszcze w tej kadencji rządu.

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie nad przyjęciem komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach samorządowych i niektórych innych ustaw.
Determinacja parlamentarzystów w uchwaleniu nowych przepisów, które mają pomóc niepełnosprawnym w zdobywaniu pracy w urzędach, jest na tyle duża, że nie biorą oni pod uwagę negatywnej opinii Biura Analiz Sejmowych (BAS).

W efekcie nowe przepisy mogą ograniczać konstytucyjne prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Zdaniem BAS projekt jest niezgodny z art. 60 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. Opinie negatywne w tej sprawie dwukrotnie przedstawiała również Rada Służby Cywilnej.
Faworyzowanie jednej grupy osób mogłoby prowadzić do dyskryminacji pozostałych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 lipca 2011 r.