Czy odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zwolnione z PIT?

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-04), autor: Dziennik Gazeta Prawna , oprac.: GR

lip 4, 2011

Jeśli sąd przyznał podatnikowi odszkodowanie, od otrzymanej kwoty nie trzeba zapłacić podatku dochodowego. Natomiast wypłata odsetek będzie przychodem do opodatkowania – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Wyrokiem z 2009 r. sąd zasądził na rzecz podatnika odszkodowanie z tytułu pobierania emerytury w zaniżonym wymiarze wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Kwota odszkodowania została wyliczona przez biegłego sądowego, który wyliczył kwotę odszkodowania jako sumę netto, pomniejszając odszkodowanie o podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy otrzymane odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zwolnione z PIT ? – pyta czytelnik.

W przytoczonym wyroku odszkodowanie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. W konsekwencji jego wypłata nie rodzi u podatnika obowiązku podatkowego.
Natomiast w odniesieniu do zasądzonych wyrokiem sądu odsetek, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT wolne od podatku są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów: stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, a także pracy nakładczej.

W omawianym przypadku mamy do czynienia z odszkodowaniem wraz z odsetkami, nie zaś z wynagrodzeniem, tym samym takie odsetki nie korzystają ze zwolnienia. Dlatego należy przyjąć, że podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 lipca 2011 r.