PESEL zastąpi NIP w kontaktach z fiskusem

Rzeczpospolita (2011-07-06), autor: GL , oprac.: GR

lip 6, 2011

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT mogą się posługiwać numerem PESEL – donosi Rzeczpospolita.

Pozostałe podmioty, czyli przedsiębiorcy, w kontaktach z organami podatkowymi będą – tak jak dotychczas – posługiwały się numerem identyfikacji podatkowej (NIP).
Tak postanowił w miniony piątek Sejm, uchwalając nowelizację ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw.

Przepisy, które z wyjątkami mają zacząć obowiązywać 1 września tego roku, zwalniają zwykłego Kowalskiego z obowiązku dokonywania zgłoszenia ewidencyjnego.

NIP będzie nadawany przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. W wypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami nadanie NIP będzie się odbywało automatycznie.
Potwierdzenie zaś jego nadania będzie im wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego, gdy zdecydują się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W takim wypadku konieczne będzie złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego.

Co ważne, osoby fizyczne nieprowadzące własnej firmy, które zmienią adres zamieszkania, nie będą
musiały składać zgłoszenia aktualizacyjnego, tak jak to było do tej pory. Wystarczy, że podadzą aktualny adres zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

Numerem PESEL jako identyfikatorem podatkowym będą posługiwać się podatnicy na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru zobowiązane są organy podatkowe i celne. Trzeba go będzie podawać na żądanie organów administracji rządowej i samorządowej, organów kontroli skarbowej, przedstawicieli NIK, a także banków i SKOK oraz stron czynności cywilnoprawnych, płatników i inkasentów.

1 stycznia 2012 r. zniesiony zostanie numer identyfikacji podatkowej nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej i niebędącym podatnikami podatku VAT. Od tego dnia ich jedynym identyfikatorem będzie numer PESEL. Od 1 września do końca 2011 r. nie będzie można żądać numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego, jeżeli obowiązek jego przedstawienia nie wynika z przepisu prawa.

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 lipca 2011 r.