Wydatek na alkomat może być kosztem uzyskania przychodu

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-06), autor: Anna Rymaszewska , oprac.: GR

lip 6, 2011

Firmy, które mają problemy z używaniem alkoholu przez pracowników, mogą zaliczyć zakup alkomatu do kosztów uzyskania przychodów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Wydatek na zakup alkomatu może stanowić koszt pośredni, tzn. niezwiązany bezpośrednio z przychodami, lecz warunkujący osiąganie wyższych przychodów i mający związek z funkcjonowaniem firmy. Aby podatkowo odliczyć ten wydatek, należy kupić alkomat posiadający atest, zaś w regulaminie pracy odwołać się do treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

O ile przyjęta polityka rachunkowości nie sprzeciwia się temu, podatnik może zaliczyć całą wartość alkomatu do kosztów podatkowych w miesiącu przyjęcia do używania. Nabycie alkomatu zakwalifikowanego jako środek trwały można księgować w następujący sposób:

Ma konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”,
Wn konto 013 – „Pozostałe środki trwałe”.
Umorzenie jednorazowe można ująć zapisem:
Wn konto 400 – „Koszty według rodzaju – amortyzacja”,
Ma konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych”.

Zdaniem eksperta w przyjętych zasadach rachunkowości jako wyposażenie można traktować te „niskocenne” składniki majątku, które podlegają jednej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł i o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku; kompletne i zdatne do użytku. W takim przypadku zazwyczaj prowadzona jest ewidencja wyposażenia, która zawiera m.in. informacje o dacie nabycia wyposażenia, jego nazwie, cenie zakupu lub koszcie wytworzenia. Wyposażenie można zaksięgować bezpośrednio w koszty:

Ma konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”,
Wn konto 402 – „Zużycie materiałów i energii”.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 lipca 2011 r.