Zmiany w e-fakturach

Rzeczpospolita (2011-07-06), autor: Wojciech Urbanek , oprac.: GR

lip 6, 2011

Nowe regulacje prawne bazują na prawie Unii Europejskiej. Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2011 wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez przedstawicieli biznesu. Od początku bieżącego roku faktury korygujące do e-faktur mogą być wystawiane w formie elektronicznej oraz papierowej.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej zmiany dotyczą również przechowywania faktur, od 1 stycznia 2011 roku to podatnik wybiera czy będzie to forma elektroniczna, czy też papierowa. Przedtem dozwolona była jedynie ta pierwsza możliwość. Jeśli klient zdecyduje się przechowywać faktury w formie pliku, ważne żeby spełniała one wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów – autentyczność, integralność, łatwość odszukania i możliwości doręczania i odczytania przez osoby z zewnątrz. Ta ostatnia zasada dotyczy zarówno kontrahentów, jak urzędów skarbowych. Jeśli podczas kontroli urzędnik natrafi na poważne problemy związane z odczytem dokumentu, może stwierdzić, że sposób przechowywania nie spełnia wymogów Ministerstwa Finansów.

Producenci aplikacji finansowo-księgowych starają się maksymalnie uprościć dostęp do dokumentów.
Niewykluczone, że zmiany w przepisach oraz odpowiednie przystosowanie aplikacji finansowo- księgowych do obsługi e-faktur, sprawią, że przynajmniej wyjdą one z głębokiej niszy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 lipca 2011 r.