Usługa firmowa, więc nie trzeba płacić vat…

Rzeczpospolita , autor: Beata Hudziak , oprac.: GR

maj 7, 2007


Czy świadczenia podczas Imprezy integracyjnej powinny być opodatkowane VAT

To kolejny dylemat organizatorów. Tutaj także dochodzi do sporów z urzędami.

Zacznijmy od tego, że odliczenie VAT od wydatków na imprezy integracyjne jest możliwe tylko wtedy, gdy zaliczamy je do kosztów uzyskania przychodów. A z tym jest dużo problemów (o czym w tekście obok). Trzeba też pamiętać o wyłączeniach dotyczących np. usług noclegowych i gastronomicznych.

Nieodpłatne czasami znaczy odpłatne

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wiązać się może jednak – w niektórych sytuacjach – z obowiązkiem opodatkowania określonego świadczenia. Może tak być w przypadku nieodpłatnego świadczenia usługi na rzecz innych osób, w tym na cele osobiste pracowników.

Jak wynika z art. 8 ust 2 ustawy o VAT, wszelkie nieodpłatne świadczenie usług, między innymi na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy wydatkach-traktuje się jako odpłatne świadczenie usług.

Nie będą zatem opodatkowane czynności nieodpłatnego świadczenia usług pracownikom, jeżeli:

są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa podatnika, niezależnie od tego, czy odliczył przy ich nabyciu podatek naliczony, czy nie, lub nie są wprawdzie związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, ale przy ich nabyciu nie przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Cel jest firmowy

Jak więc widać, art. 8 ust. 2 ustawy o VAT uzależnia obowiązek opodatkowania wskazanych usług od celu ich przekazania. Opodatkowaniu podlegają tylko te, które nie są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Chodzi tu o świadczenie takich usług, które nie mają żadnego wpływu na przyszłe obroty podatnika, jego zyski itp.

Zakładając, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, należy więc rozważyć, czy organizacja spotkania jest związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Jak argumentowaliśmy w tekście obok, wydatki ponoszone na organizację spotkania integracyjnego dla pracowników mają związek z potrzebami przedsiębiorstwa. Co oznacza, że nie są to świadczenia na cele osobiste pracownika. Firma nie musi więc odprowadzać VAT.

Jeżeli nabycie określonej usługi nie jest związane z potrzebami przedsiębiorstwa, to podatnik nie może zaliczyć wydatku do kosztów. W konsekwencji nie nabywa prawa do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast odliczenie podatku naliczonego determinuje powstanie obowiązku podatkowego w przypadku nieodpłatnego wyświadczenia usługi niezwiązanej z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Urzędy różnie interpretują

Jednak nie wszystkie urzędy rozumieją tę zależność. Przykładowo Opolski Urząd Skarbowy w interpretacji z 25 stycznia br. (PP/443-84-2-GK/06/07) wskazał, że w sytuacji, gdy w ramach organizowania imprezy integracyjnej podatnik świadczy usługi na rzecz pracowników i osób im towarzyszących i nie jest w stanie ich wyodrębnić, dochodzi do świadczenia usługi na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem. W konsekwencji – zdaniem urzędu – w ramach organizacji imprezy dochodzi do nieodpłatnego świadczenia usług, które jest opodatkowane VAT.

Więcej Rzeczpospolita.