Dorabiający emeryt zachowa świadczenie

Rzeczpospolita (2011-07-07), autor: syg , oprac.: GR

lip 7, 2011

Od 1 października ZUS nie wstrzyma wypłaty emerytur wszystkim osobom, które kontynuują zatrudnienie.

Jak donosi Rzeczpospolita, tak wynika z interpretacji ZUS dotyczącej dopuszczalności prowadzenia aktywności zawodowej przez pobierających emeryturę. Kontynuacja zatrudnienia od 1 października oznaczać ma zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalnego otrzymywanego z ZUS. Nie obejmie ona jednak osób, którym przyznano świadczenie przed 1 stycznia 2011 r. i które rozwiązały umowę o pracę przed otrzymaniem wcześniejszej emerytury, a następnie podpisały nowy angaż i kontynuują zatrudnienie.

W ich wypadku konieczne jest jednak, aby już po zawarciu nowej umowy o pracę nabyły prawo do emerytury w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Jeśli bowiem nadal przysługuje im tylko prawo do wcześniejszej emerytury, to muszą rozwiązać umowę o pracę, by dalej pobierać świadczenie z ZUS. W przeciwnym razie wyplata ich świadczenia zostanie wstrzymana.

Uważać powinny osoby, które już rozwiązały stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do powszechnej emerytury nie powiadomiły o tym ZUS. Podobnie jak te, których umowy o pracę ustaną przed 1 października tego roku.
Takie osoby powinny niezwłocznie przedłożyć w ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy potwierdzające rozwiązanie angażu. Dzięki temu unikną wstrzymania wypłaty emerytury.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 lipca 2011 r.