Pismo może przyjść do urzędu faksem

Rzeczpospolita (2011-07-07), autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

lip 7, 2011

Podatnicy mogą wnosić podania telefaksem, ale żeby były skuteczne, muszą być potem własnoręcznie podpisane. Do tego powinny zresztą wzywać same urzędy – donosi Rzeczpospolita.

Tak twierdzi Ministerstwo Finansów w odpowiedzi przekazanej Rzeczpospolitej. Jak podkreśla, jego stanowisko w tej kwestii wciąż jest aktualne.

Wątpliwości pojawiły się w związku ze zmienionym, przy okazji nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, art. 168 § 1 ordynacji podatkowej, z którego zniknął zapis dotyczący dalekopisu i telefaksu.

W efekcie podatnicy nie wiedzieli, czy wysłane faksem np. odwołanie od decyzji zostanie uznane za skutecznie doręczone. Niepewność tę potęgowały przekazywane sobie przez podatników informacje o przypadkach kwestionowania przez organy możliwości wysyłania podań telefaksem.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 lipca 2011 r.