Cash processing jest zwolniony z VAT

Rzeczpospolita (2011-07-08), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

lip 8, 2011

Obsługa obrotu gotówkowego nie jest obciążona 23-proc. stawką. Od 1 stycznia 2011 podstawą jej zwolnienia jest art. 43 ust 1 pkt 7 ustawy o VAT – donosi Rzeczpospolita.

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza świadczyć na rzecz banków usługę obsługi obrotu gotówkowego, tzw. cash processing. Będzie ona obejmować m.in. liczenie, sortowanie, pakowanie znaków pieniężnych; przekazywanie do banku raportów o przeliczonych wartościach; magazynowanie znaków pieniężnych; przygotowanie zasileń wartości pieniężnych na podstawie otrzymanych z banku zleceń; monitorowanie stanu gotówki w bankomatach i wpłatomatach; liczenie wartości pieniężnych w kasetach bankomatowych, bezpiecznych kopertach, kasetach wpłatomatów oraz przygotowanie kaset do załadowania; przekazywanie do banku wyniku przeliczonych znaków pieniężnych; dokonywanie rozliczeń na rachunku klienta.
W związku z tym zapytała, czy takie usługi są zwolnione z VAT.

Izba skarbowa w Poznaniu w Interpretacji z 10 czerwca 2011 (ILPPA/AA3-222/11-3/EWW) odpowiedziała twierdząco. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT zwalnia się od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi. Organ stwierdził, że usługa cash processingu ma złożony charakter i można w niej wyodrębnić usługę zasadniczą, w skład której wchodzić będą czynności polegające na obsłudze obrotu gotówkowego, usługi liczenia, sortowania i pakowania, oraz usługi pomocnicze względem usługi zasadniczej. W związku z tym cała usługa złożona będzie zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 lipca 2011 r.