Wynagrodzenie za zakaz konkurencji zwiększy koszty uzyskania przychodów

Rzeczpospolita (2011-07-10), autor: Agnieszka Smolarczyk , oprac.: GR

lip 10, 2011

Pieniądze dla menedżera wypłacone za to, że po odejściu z firmy nie będzie podejmował działalności konkurencyjnej, zwiększą koszty uzyskania przychodów – czytamy w Rzeczpospolitej.

Pieniądze dla menedżera wypłacone za to, że po odejściu z firmy nie będzie podejmował działalności konkurencyjnej, zwiększą koszty uzyskania przychodów. Wydatek można zaliczyć do kosztów podatkowych również wtedy, gdy menedżer nie był w firmie zatrudniony na umowę o pracę, ale miał własną działalność gospodarczą i współpracował z firmą w ramach kontraktu lub umowy-zlecenia. Potwierdzają to organy podatkowe, gdyż  podejmowanie działalności konkurencyjnej ma wpływ na wielkość osiąganych obrotów, a tym samym i przychodów firmy, zatem spełnia przesłanki określone w art. 15 ustawy o CIT.

Firma zobowiązana do wypłaty menedżerowi pieniędzy w związku z zakazem konkurencji, powinna potrącić od nich zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 2 lipca 2009. Wypłacone byłemu menedżerowi świadczenie w postaci odszkodowania tytułem powstrzymania się od podejmowania działań konkurencyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z działalności wykonywanej osobiście – czytamy w interpretacji izby skarbowej.

Warto pamiętać, że prowadzący działalność gospodarczą menedżer, który otrzymuje pieniądze z tytułu zakazu konkurencji, zapłaci od nich podatek od towarów i usług. Oczywiście tylko, gdy jest podatnikiem VAT, co potwierdza interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 grudnia 2009. Natomiast firma, która otrzyma fakturę z wykazanym na niej wynagrodzeniem z tytułu zakazu konkurencji, będzie mogła odliczyć VAT. Na możliwość taką wskazała Izba Skarbowa w Poznaniu z 4 września 2008r. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku jest bezpośredni i bezsporny związek wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Nie w każdym przypadku będzie możliwe zaliczenie do kosztów podatkowych kwot wypłaconych z tytułu zakazu konkurencji. Wynika tak z wyroku NSA z 27.06.2007r. Spółka przyznała takie odszkodowanie dla członków zarządu. Wypłacone kwoty chciała zaliczyć do kosztów podatkowych. Nie zgodziły się jednak na to organy podatkowe. Nie pomogła również skarga do WSA, a potem skarga kasacyjna do NSA. Ten ostatni orzekł bowiem, że każdego członka zarządu spółki obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej. Wynika on z art. 211 kodeksu spółek handlowych. Zajmowanie się interesami konkurencyjnymi jest działaniem na szkodę spółki i skutkuje odpowiedzialnością karną . W tej sytuacji w ocenie NSA dodatkowe umowne zobowiązanie członków zarządu spółki z o.o. do zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej i wypłacenie z tego tytułu odszkodowania należy uznać jako niezwiązane z uzyskaniem przychodów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 lipca 2011 r.