W którym urzędzie rozliczyć VAT po przeprowadzce firmy?

Rzeczpospolita (2011-07-11), autor: Aneta Szwęch , oprac.: GR

lip 11, 2011

Jeśli w wyniku zmiany adresu spółki z o.o. inny organ podatkowy stanie się właściwym dla celów VAT, to pierwszą deklarację do nowego urzędu należy złożyć za okres rozliczeniowy, w którym sąd zarejestrował tę zmianę – informuje Rzeczpospolita.

W maju 2011 zarząd spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie zdecydował o przeprowadzce firmy z jednej dzielnicy Warszawy do innej. W którym urzędzie skarbowym należy złożyć deklarację VAT – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jeżeli podatnikiem VAT jest spółka prawa handlowego zobowiązana do rejestracji w KRS, to mogą pojawić się wątpliwości związane z ustaleniem daty zdarzenia, które powoduje zmianę właściwości organu podatkowego. Problem ten jest uregulowany w § 13 ust 2 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.

Wynika z niego, że jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik VAT jest zobowiązany do ujawnienia adresu siedziby w odpowiednim rejestrze, to składa deklarację VAT do nowego urzędu skarbowego dopiero wówczas, gdy nowy adres siedziby został ujawniony w tym rejestrze do końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy deklaracja.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 lipca 2011 r.