Druk L4 niezbędny do wypłaty zasiłku chorobowego

Rzeczpospolita (2011-07-11), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

lip 11, 2011

Pracodawca naliczy zasiłek chorobowy dopiero, gdy otrzyma zwolnienie lekarskie – informuje Rzeczpospolita.

Pracownik zawsze powinien uprzedzić pracodawcę o nieobecności w pracy i jej przyczynie, jeśli ją może przewidzieć. A gdy nie będzie to możliwe, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy zawiadomić pracodawcę o swojej absencji i podać przewidywany jej okres.

Ten termin może naruszyć jedynie wówczas, gdy zachodzą szczególne okoliczności, przez które pracownik nie jest w stanie powiadomić szefa, a nie ma nikogo z bliskich mogących dopełnić tego obowiązku.
Należy pamiętać, że zaświadczenie lekarskie L4 jest niezbędne przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia, bądź zasiłku chorobowego i ich wypłaty.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 lipca 2011 r.