Służbowym autem można dojeżdżać do pracy

Rzeczpospolita (2011-07-11), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

lip 11, 2011

Jak czytamy w Rzeczpospolitej w razie udostępnienia pracownikowi służbowego samochodu na jego cele prywatne trzeba obliczyć wartość tego świadczenia i zaliczyć do jego przychodów z pracy. Przyjmując, że pracodawca nie świadczy usług w zakresie wynajmu pojazdów, powinien ustalić ją na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług najmu samochodów danej marki.

Również dodatkowe koszty pracodawcy związane np. z zakupem paliwa zużytego na cele prywatne pracownika powinny być zaliczone do przychodów tego ostatniego.

Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 23 lutego 2010 (ITPB2/415-965/09/ENB) „w celu ustalenia wartości świadczenia spółka jako pracodawca, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy usług najmu samochodów, powinna uwzględnić ceny rynkowe stosowane przez firmy zajmujące się wynajmem samochodów tej samej marki.”

W ramach ceny rynkowej stosowanej przez firmy zajmujące się wynajmem samochodów uwzględnione będą dodatkowe koszty związane z użytkowaniem samochodu w postaci np. ubezpieczenia, obsługi serwisowej, zatem nie należy odrębnie ustalać ich wartości.

Przychód pracownika nie powstaje jednak, gdy ten, używając samochodu do celów służbowych, będzie przez pracodawcę zobowiązany do przechowywania pojazdu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 lipca 2011 r.