ZUS ma zbyt dużą swobodę w zmienianiu swoich decyzji

Rzeczpospolita (2011-07-12), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

lip 12, 2011

ZUS może zaprzestać wypłaty emerytury lub renty, jednak wcześniej musi powiadomić zainteresowanego, że wszczął postępowanie w tej sprawie – czytamy w Rzeczpospolitej.

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do SN o usunięcie rozbieżności, jakie powstały w orzecznictwie na temat wznawiania przez ZUS postępowania w sprawie przyznania emerytury, bądź renty. W uchwale z 10 czerwca 2011 r., SN stwierdził, że ponowne ustalenie prawa do świadczeń lub ich wysokości nie wymaga wydania przez organ rentowy postanowienia o wznowieniu postępowania. Wymaga natomiast zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania.

Ta proceduralna różnica ma ogromne znaczenie, gdyż  emeryt lub rencista może wziąć udział w takim postępowaniu i bronić swego prawa do świadczenia. Bez zastosowania procedury administracyjnej ubezpieczony dowie się o tym postępowaniu dopiero wtedy, gdy zapadnie decyzja o obniżeniu lub odebraniu mu świadczenia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 lipca 2011 r.