Nabywca firmy będzie musiał pokryć zaległości

Rzeczpospolita (2011-07-12), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

lip 12, 2011

Pewne okoliczności dla ZUS nie mają znaczenia m.in. w jakiej formie doszło do zmiany właściciela przedsiębiorstwa. Od nowego właściciela będzie mógł żądać zapłacenia powstałego długu – informuje Rzeczpospolita.

Ustawodawca precyzyjnie uregulował odpowiedzialność nabywców przedsiębiorstwa za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Odpowiedzialność nabywcy dotyczy zaległości powstałych do dnia nabycia i uwolnić od niej może tylko wykazanie zachowania należytej staranności w odniesieniu do niewiedzy o zaległościach składkowych. Nie obejmuje odsetek za zwłokę od zaległości składkowych powstałych po dniu nabycia. Jest także ograniczona do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 lipca 2011 r.