Za opinię psycholog wystawia fakturę z VAT

Rzeczpospolita (2011-07-12), autor: Adam Bartosiewicz , oprac.: GR

lip 12, 2011

Jak czytamy w Rzeczpospolitej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT od podatku zwolnione są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone m.in. w ramach wykonywania zawodu psychologa. Jednocześnie opinia psychologiczna jest często niezbędna do uzyskania określonych uprawnień lub wykonywania określonego zawodu. 

Analiza interpretacji udzielanych przez organy podatkowe potwierdza, że są one obciążone 23-proc. stawką.
W odpowiedzi z 19 kwietnia 2011 (ILPP1/443-94/11-2/MS) Izba Skarbowa w Poznaniu uznała, że badania psychologiczne osób ubiegających się o prawo jazdy nie jest objęte zwolnieniem. Podatek trzeba naliczyć, jeśli na badania psychologiczne skierował kierowcę starosta, bądź policja. Tak wynika z interpretacji poznańskiej Izby Skarbowej z 19 kwietnia 2011 (ILPP1/443-94/11-3/MS).

Podobnie rzecz się ma z badaniami, które mają stwierdzić brak lub istnienie przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. One również nie korzystają ze zwolnienia (odpowiedź Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 kwietnia 2011, ILPP2/443-135/ 11-4/TW).

Do psychologa należy udać się też, gdy ubiegamy się o pozwolenie na broń. Takie badanie również – zdaniem poznańskiej Izby Skarbowej – jest opodatkowane 23-proc. stawką.

Bez badań psychologicznych nie obejdą się także osoby ubiegające się o wydanie licencji pracowników ochrony. I oni zapłacą u psychologa wynagrodzenie powiększone o VAT. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 kwietnia 2011 (ITPP1/443-138/11/ DM). Nie tylko osoby chcące zostać pracownikami ochrony podlegają badaniom psychologicznym. Powinni je wykonywać również pracujący na wysokości oraz operatorzy wózków widłowych i niektórych innych maszyn. Te badania też są obciążone 23-proc. stawką. Nie ma przy tym znaczenia, czy wykonywane są na podstawie skierowania lekarskiego czy z własnej inicjatywy i na własne potrzeby badanego.

Bydgoska Izba Skarbowa w interpretacji z 7 kwietnia 2011 (ITP P1/443-66/11/BJ) uznała, że w obu wypadkach do wynagrodzenia trzeba doliczyć VAT.

Wizyta u psychologa nie ominie również osób ubiegających się lub mających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Przebadać się powinni również kandydaci do objęcia urzędu sędziego. W obu tych wypadkach psycholog po badaniu powinien wystawić fakturę z 23-VAT. Tak uważa Izba Skarbowa w Poznaniu (Interpretacja z 29 marca 2011, ILPP1/443-13/11-3/MS).

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 lipca 2011 r.