Od 12 lipca obowiązuje zmiana przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

Rzeczpospolita (2011-07-12), autor: z.j. , oprac.: GR

lip 12, 2011

Jak donosi Rzeczpospolita, chodzi o nowelizację starego prawa działalności gospodarczej, którego kilka przepisów obowiązuje do końca 2011 r.

Dotyczą składania wniosków za pośrednictwem gmin.
Z przepisu wynika, że organ ewidencyjny przesyła dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, do urzędu statystycznego oraz do właściwego oddziału ZUS albo KRUS. Robi to nie później niż w ciągu trzech dni od dnia dokonania wpisu.

Większość przepisów starego prawa działalności gospodarczej została uchylona. Przedłużenie pozostałych wynika ze zmiany przepisów wprowadzających ustawę o swobodzie działalności gospodarczej opóźniającej datę wygaśnięcia kilku regulacji prawa działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: art. 6 i 9 ustawy nowelizującej z 13 maja 2011 r. Dz. U. nr 131, poz. 764

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 lipca 2011 r.