Dokumentacja medyczna może być wydawana pacjentom, firmom ubezpieczeniowym, uprawnionym organom administracji etc. W takiej sytuacji pobierana jest opłata. Z interpretacji wydawanych przez organy podatkowe wynika, że nie korzysta ona ze zwolnienia z VAT.

Przykładem jest odpowiedź Izby Skarbowej w Warszawie z 25 maja 2011 (IPPP1-443-485/11-3/MP). Uznała ona, że kserokopie dokumentacji medycznej pacjentów korzystających z usług medycznych szpitala wykonywane na zlecenie firm ubezpieczeniowych lub osób prywatnych nie są objęte zwolnieniem podatkowym.

Tego samego zdania jest Izba Skarbowa w Poznaniu. W interpretacji z 22 kwietnia 2011 (ILP-P2/443-1B3/11-4/MR) wskazała, że opłata za wydawanie zaświadczeń, kserokopii i duplikatów dokumentacji medycznej nie jest zwolniona z podatku od towarów i usług. Podkreśliła, że obowiązek obciążenia jej VAT jest niezależny od celu wydania dokumentów.

Pogląd ten powtórzony został przez ten sam organ w odpowiedzi z 6 maja 2011 (ILPP2/443 344/11-2/AK). Z kolei Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 27 kwietnia 2011 (IBPP4/443-687/11/ AŚ) uznała, że podstawową stawką opodatkowane są opłaty za odpisy wypisów szpitalnych oraz za duplikaty zapisów badań obrazowych na nośnikach magnetycznych wykonane na rzecz osób fizycznych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 lipca 2011 r.